Niedobory witamin rozpuszczalnych w wodzie. Niedobory witamin – część 6.

Niedobór witamin stwarza częste możliwości zmniejszenia efektów produkcyjnych oraz zachorowań ptaków. Witamina B2 syntetyzowana jest przez rośliny i bakterie jelitowe. W stanie wolnym w większych ilościach występuje tylko w mleku. Najczęściej znajduje się w stanie związanym, na przykład w żółtym enzymie. W organizmie magazynowana jest w wątrobie, nadnerczach i siatkówce oka

Czytaj więcej

Wpływ twardości ziarna kukurydzy, temperatury jego suszenia i amylazy na wydajność kurcząt brojlerów

Zróżnicowany udział składników odżywczych i energetycznych ziaren kukurydzy ma ogromny wpływ na wydajność brojlerów. Twardość ziarna kukurydzy i temperatura jego suszenia, struktura skrobi, szklistość i rozpuszczalność białka, są ze sobą związane i wpływają na zmienność tych cech, a także na wielkość i rozkład cząstek po ześrutowaniu. Czynniki te oddziałują także na strawność, rozwój przewodu pokarmowego, tempo przyrostu masy ciała, wykorzystanie paszy i jednorodność stada.

Czytaj więcej