10-406 Olsztyn, ul. Lubelska 46
tel. +48 89 533 47 12, e-mail: drobiarski@koopress.com

Redaktor Naczelna

Katarzyna Urbaniak
tel. +48 667 758 174, e-mail: kurbaniak@koopress.com

Skład i łamanie

Arkadiusz Małyska, Błażej Majewski

WYDAWCA

KOOPRESS sp. z o.o. 10-406 Olsztyn, ul. Lubelska 46
tel. +48 89 533 47 12, e-mail: kancelaria@koopress.com, www.koopress.com

KONTO: PKO BP S.A. 70 1020 3541 0000 5702 0280 0811