Higiena i żywienie

Wpływ twardości ziarna kukurydzy, temperatury jego suszenia i amylazy na wydajność kurcząt brojlerów

Zróżnicowany udział składników odżywczych i energetycznych ziaren kukurydzy ma ogromny wpływ na wydajność brojlerów. Twardość ziarna kukurydzy i temperatura jego suszenia, struktura skrobi, szklistość i rozpuszczalność białka, są ze sobą związane i wpływają na zmienność tych cech, a także na wielkość i rozkład cząstek po ześrutowaniu. Czynniki te oddziałują także na strawność, rozwój przewodu pokarmowego, tempo przyrostu masy ciała, wykorzystanie paszy i jednorodność stada.

Czytaj więcej
Ładuję