Ogłoszenia do naszego informatora możecie Państwo dostarczyć w następujących formatach graficznych:

  •  EPS CMYK z Illustratora z fontami zamienionymi na krzywe,
  • rozdzielczość osadzonych grafik – nie mniejsza niż 300 dpi. (wersja CS6 i niższa)
  • Pdf CMYK z fontami zamienionymi na krzywe, rozdzielczość osadzonych grafik – nie mniejsza niż 300 dpi
  • Tiff CMYK o rozdzielczości 300 dpi

*Wszystkie ważne elementy reklamy na 1 stronę: teksty, znaki firmowe, muszą być umieszczone min. 8 mm od krawędzi strony i mieścić się w obszarze 128 x 189 mm. Reklama na 1 stronę musi być przygotowana ze spadami +5 mm od każdej krawędzi strony. Wymiar reklamy ze spadami: 154 x 215 mm.
Spad drukarski – obszar druku, który wychodzi poza krawędź ostatecznej publikacji. Spad gwarantuje, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza.

Cennik reklam w Informatorze Drobiarskim, (ceny netto).

OGŁOSZENIA W CZASOPIŚMIE

 

Informujemy, iż warunkiem zamieszczenia (lub przedłużenia) ogłoszenia drobnego jest: uiszczenie przedpłaty (wg. cennika) przed każdorazową edycją lub w kwocie obejmującej wielokrotność edycji; oraz pisemne (faxem, mailem lub listownie) potwierdzenie treści i ilości edycji.
Brak przedpłaty i/lub niedostarczenie treści ogłoszenia w terminie do 18. dnia miesiąca poprzedzającego wydanie Informatora, w którym ogłoszenie ma się ukazać, oznacza jego niezamieszczenie na łamach czasopisma.

 

Wszelkie ogłoszenia do kwoty 200 zł publikowane są wyłącznie
na zasadzie przedpłat.
Informujemy, że jesteśmy płatnikiem VAT (23%)
Termin oddania numeru do druku – 19. dnia każdego miesiąca

 

 

Cennik ogłoszeń w Informatorze Drobiarskim (ceny  brutto)