Wreszcie, po ponad dwuletnim, pełnym niepokoju wyczekiwaniu, drobiarze i zainteresowani rozwojem drobiarstwa w Polsce, na przełomie września i października 2021 r., usłyszeli radosną wiadomość, że prezes POLDROBU, p. Andrzej Kamionka i jego Drużyna organizują w tym roku tradycyjny zjazd „Jajcarzy” pod Giewontem.

14 października br., do Wojskowego Domu Wypoczynkowego w Kościelisku zjechało z całej Polski, niekiedy z rodzinami, ponad 250 Uczestników, by zostać mile przyjętych przez Komitet Powitalny i Recepcję Hotelu. Wkrótce zapełnił się znany z poprzednich spotkań bar i wzajemnym serdecznym powitaniom oraz wspominkom nie było końca. Następny dzień spędzono na wysłuchaniu 15 wykładów. Sympozjum tradycyjnie otworzył i powitał uczestników-gospodarz spotkania-p. Andrzej Kamionka. Zgodnie z panującym trendem, odwracającym się od chowu klatkowego drobiu, pierwszy wykład poświęcono nowoczesnym metodom utrzymania drobiu, lansowanym przez firmę Big Dutchman. O znaczeniu żywienia w chowie kur nieśnych, mówiła p. Izabela Kaczmarek z firmy De Heus. O tym, że nie zawsze ilość świadczy o jakości w produkcji drobiarskiej – przekonywał słuchaczy-p. T. Kwiatkowski z Ceva Animal Health Polska. Jak rozwiązać problem naturalnego zabarwienia skorup jaj przedstawiła p. Styk-Olszak z EW Nutrition.  Istotne novum wniosła do obrad p. Sylwia Sobolewska swym wykładem o znaczeniu wody kwantowanej, stosowanej w chowie kur nieśnych. O szczególnym znaczeniu dezynfekcji oraz jej braku – przekonywał uczestników p. Pawłowski z Elanco Poland.

Wreszcie, zgodnie z programem nastąpiła przerwa, a wraz z nią wyczekiwana przez wszystkich kawa. Tradycyjnie, przerwę uczestnicy przedłużali i przedłużać chcieliby bez końca, jednak występujący po przerwie panowie Wężyk i Gilewski, nie bacząc na ilość zebranych słuchaczy, przedstawili swoje poglądy nt. postępowania ze świeżo wylęgniętymi kogutkami pochodzącymi z linii kur nieśnych. Opinie autorów niekoniecznie zawsze były zgodne z poglądami tzw. obrońców „praw zwierząt”.
O nieustannie prowadzonych w Polsce i UE różnych metodach zwalczania plagi ptaszyńca, mówił p. R. Chachaj z Feedstar. Jak opłacalnie i skutecznie inwestować zgodnie z ofertą firmy Agra-Matic, zalecał p. Łukasz Nowak z De Heus. W obliczu różnych zagrożeń istnieje ogromna konieczność przeprowadzenia konsolidacji w produkcji drobiarskiej, co proponowała zebranym p. Barbara Glabś z Kancelarii Brokerskiej WTB. Rozwiązywanie nowoczesnymi metodami starych problemów związanych z żywieniem kur nieśnych, sugerował p. Piotr Stanisławski z DSM Nutrition. Uzyskany w ostatnich latach postęp w żywieniu niosek wg poglądów Noack Polen przedstawiła p. Katarzyna Sartowska-Żygowska. W zamykającym obrady referacie, na największe wyzwania stojące obecnie przed produkcją drobiarską, zwrócił uwagę p. Piotr Lisiecki, prezes Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Po podziękowaniu przez prezesa A. Kamionkę wszystkim wykładowcom za wygłoszenie wykładów, a uczestnikom za wysłuchanie ich z uwagą i oficjalnym zamknięciu części obradowej, zebrani udali się na obiad, a po nim wrócili do sali obrad, by wysłuchać znakomitego koncertu, wykonanego przez znaną artystkę, Maję Sikorowską & KROKE, by o 19.00 zejść do „Szałasu” na wyborną kolację, przedłużoną dyskusję no i tańce. Bawiono się dobrze do samego rana.

Następnego dnia, po śniadaniu, wszyscy żegnali się z żalem, ale i z ogromnym przekonaniem oraz nadzieją wspólnego, jubileuszowego XXV Sympozjum Drobiarskiego, które będzie zorganizowane przez opolski POLDROB – oczywiście w Kościelisku w 2022 r.

Panu prezesowi Andrzejowi Kamionce i Jego Drużynie serdecznie dziękujemy za poniesione trudy organizacyjne, wspaniałą atmosferę spotkania i za kilka dni pięknej tatrzańskiej pogody.

Prof. dr hab. Stanisław Wężyk
Dr inż. Ryszard Gilewski AVICONS