Konkluzje o braku różnic między produktami drobiarskimi można wysnuć z najnowszego raportu prestiżowego CAST (The Council for Agricultural Science and Technology). Badacze po przejrzeniu około 150 prac naukowych dotyczących tej tematyki orzekli, że nie ma przekonujących dowodów na to, aby – na przykład – jaja wolnowybiegowe były lepsze od jaj pozyskanych w ramach innych systemów. Ewentualną „wyższość” jednych produktów nad drugimi badano w trzech aspektach: bezpieczeństwa żywności, zdrowotności i dobrostanu drobiu oraz wpływu na środowisko. CAST to jeden z najbardziej znanych ośrodków badawczych zajmujących się rolnictwem oraz przemysłem spożywczym w Stanach Zjednoczonych. Rada została założona w 1972 roku z inicjatywy amerykańskich: Akademii Nauk oraz Narodowej Rady Badawczej.

Źródło: Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz – www.kipdip.org.pl