Prof. dr hab. Stanisław Wężyk

Ostrzeszów, niewielkie powiatowe miasto, położone na południu Wielkopolski, otoczone lasami i polami, słynne jest nie tylko z XIV wiecznych zabytków jak np. średniowieczna „kazimierzowska baszta” czy też pochodzący z tych samych lat – kościół farny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny – lecz także z wielu interesujących i cennych akcji kulturalnych i społecznych.

Fot. 1. Organizatorzy i członkowie Kapituły XIV Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi. Najwyższy w II rzędzie z prawej strony p. Witold Wróbel, inicjator Festiwali, a druga z lewej strony – Prezes OLGD p. Krystyna Sikora. Burmistrz Ostrzeszowa, p. Patryk Jędrkowiak, stoi obok prof. Małgorzaty Nogali-Kałuckiej

Fot. 2. Uczennice Technikum Rolniczego w Ostrzeszowie – bardzo pomocne w pracach Kapituły z jej Przewodniczącym,
prof. S. Wężykiem.

Od 14 lat, z inicjatywy Stowarzyszenia Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania odbywa się w tym mieście „Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi”, w którym uczestniczą nie tylko liczne Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu ostrzeszowskiego, kępińskiego i ostrowskiego, lecz także restauracje, hotele i szkoły oraz indywidualni producenci.
Program Festiwalu był tego roku bardzo bogaty. Jego zasadnicza część, czyli praca kapituły konkursowej (Fot. 1), odbywała się w hotelu „Dworek 1885”, a imprezy o charakterze bardziej rozrywkowym miały miejsce na parkingu przy ul. Kaliskiej, gdzie znajdowała się Scena Główna.
W pracach festiwalowej Kapituły znakomicie pomagały uczennice ostrzeszowskiego technikum rolniczego, donoszące do stołu jury oceniane produkty. (Fot. 2)
Wśród towarzyszących imprez, należy wymienić: kiermasz lokalnych produktów i rękodzieła; Sekrety Kuchni; konkurs dla przedszkolaków na najładniejszą kukiełkę gęsi; Grę Festiwalową dla uczniów klas V-VIII podstawowych szkół; konkurs amatorów – kucharzy na najlepsze naleśniki; ocenę konkursowych pasztetów i potraw z gęsi przez ostrzeszowian. W parku im. Jana Pawła II dokonano uroczystego odsłonięcia dwóch kolejnych tablic w Alei Gwiazd Sztuki Kulinarnej (jedynej w Polsce), z udziałem głównych bohaterów tj. pani Izabeli Byszewskiej (Fot. 6) i pana Pawła Lorocha.
Komisyjnej ocenie poddano także stoiska przy ul. Zamkowej, różnych Kół Gospodyń Wiejskich oraz wielu wystawców naturalnych, ekologicznych produktów żywnościowych.

Fot. 3. Wyborne nalewki przygotowane do oceny

Fot. 4. Niedziela, 30 czerwiec 2019 r. – godz. 8.55 – pasztety i produkty z gęsi oraz nalewki – gotowe do oceny

Wreszcie, o godzinie 17.00, na Wielkiej Scenie, nastąpił długo wyczekiwany finał Festiwalu polegający na ogłoszeniu wyników kulinarnych konkursów i wręczeniu dyplomów oraz nagród.
Pod palącym słońcem i w temperaturze ponad 36OC, główny organizator Festiwalu, a zarazem jego „dobry duch”, Prezes OLGD, pani Krystyna Sikora, poinformowała kryjących się w cieniu uczestników imprezy, że na XIV Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi w Ostrzeszowie w dniu 30 VI 2019 r., dostarczono 45 produktów. Członkowie kapituły, pod przewodnictwem prof. Stanisława Wężyka
(Fot. 2 i 3), musieli ocenić wygląd zewnętrzny, przekrój i smak 23 pasztetów oraz 22 potraw z gęsi, przepijając każdą badaną próbę – łykiem znakomitego, wytrawnego, czerwonego wina. Inna grupa ekspertów oceniała jakość konkurujących ze sobą 22 nalewek (Fot. 4). Po zakończeniu degustacji eksperci zlali pozostałości ocenianych trunków do jednej butelki i uzyskali „SUPER NALEWKĘ” – której rewelacyjny smak – osobiście potwierdzam.

Fot. 5. Stoisko KGW Korpysy

Fot. 6. Pani Izabela Byszewska – przedłużyła tabliczką ze swym nazwiskiem – Aleję Gwiazd Sztuki Kulinarnej.