Europejska inicjatywa obywatelska: „Zakończmy epokę klatek” (End the Cage Age)

W dniu 11 września 2018 r. została oficjalnie zarejestrowana europejska inicjatywa obywatelska: „Zakończmy epokę klatek” (End the Cage Age) Od tego dnia rozpoczyna się akcja zbierania podpisów. Poparcie miliona osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich jest warunkiem, aby Komisja Europejska zareagowała w ciągu trzech miesięcy. Celem akcji jest położenie kresu „nieludzkiemu traktowaniu zwierząt gospodarskich” trzymanych w klatkach. Organizatorzy wystosowali prośbę o zaproponowanie przepisów zakazujących stosowania: „klatek dla kur niosek, królików, młodych kur, brojlerów hodowlanych, kur niosek hodowlanych, przepiórek, kaczek i gęsi; legowisk dla loch karmiących; klatek dla macior i indywidualnych zagród dla cieląt, o ile nie są jeszcze zakazane.” Komisja będzie mogła podjąć decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu tego wniosku wraz z podaniem uzasadnienia.

Źródło: Komisja Europejska- komunikat prasowy