20 kwietnia 2018 r. kolejny rynek zbytu został oficjalnie otwarty dla polskiego mięsa drobiowego. Kilka dni po decyzji służb weterynaryjnych Singapuru w tej sprawie, w  jednym z tamtejszych hoteli odbyło się, współorganizowane przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą, seminarium pn. „Poland – the European Poultry Powerhouse Quality, Safety, Trade Opportunities”. Wydarzenie to stało się istotnym preludium do współpracy polsko-singapurskiej, umożliwiając lepsze zrozumienie wzajemnych oczekiwań, a także norm i standardów obowiązujących po obu stronach. 

Seminarium zorganizowane przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą odbyło się bezpośrednio po wydaniu przez władze weterynaryjne Singapuru (AVA) zezwoleń na import polskiego mięsa drobiowego. Uprawnienia do eksportu otrzymało sześć polskich zakładów drobiarskich: Adros, Animex Opole, Animex Suwałki, Konspol, Roldrob, a także SuperDrob.

Wśród najważniejszych gości seminarium znaleźli się m.in. Jacek Bogucki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zenon Kosiniak-Kamysz – Ambasador RP w Singapurze oraz Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii, którzy swoją obecnością i przemówieniami nadali wydarzeniu stosowną rangę. Uczestnikami spotkania byli m.in. potencjalni klienci i partnerzy handlowi, w tym przede wszystkim importerzy i dystrybutorzy drobiu operujący zarówno na rynku Singapuru, jak i krajów ościennych.

Podczas seminarium prelegenci ze strony singapurskiej zaprezentowali kluczowe dane dla efektywnej współpracy gospodarczej. Jednym z najistotniejszych przemówień było wystąpienie dr Astrid Yeo, Dyrektor Regulatory and Administration Group w AVA, która omówiła specyfikację wymagań i proces kontroli importowanego mięsa drobiowego. Ważne dla branży drobiarskiej było także wystąpienie Alvina Kweka, Prezesa Meat Traders’ Association (MTA), na temat potencjału rozwoju współpracy polsko-singapurskiej w zakresie importu mięsa i produktów drobiarskich.

 Uzyskanie zezwoleń do wprowadzania rodzimego mięsa drobiowego na rynek Singapuru poprzedził długi proces przygotowań, w którym od samego początku uczestniczyła również KRD-IG. Nadanie uprawnień eksportowych polskim zakładom drobiarskim rozpoczęło się od inspekcji strony singapurskiej w Polsce – w tym wizytacji ferm i ubojni drobiu, spotkań z przedstawicielami GIW oraz lokalnych inspektoratów weterynarii, jak również serii negocjacji dotyczących warunków otwarcia rynku, które odbyły się między GIW i AVA (Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore). Po zagwarantowaniu wszystkich wymaganych przez Singapur standardów bezpieczeństwa żywności, osiągnęliśmy sukces i uzyskaliśmy zezwolenia na eksport dla sześciu zakładów drobiarskich z naszego kraju. Co ważne, zgodnie z zapewnieniami reprezentantów AVA, z którymi mięliśmy okazję spotkać się podczas specjalnego posiedzenia zorganizowanego dla delegacji KRD-IG, kolejne polskie podmioty otrzymają uprawnienia eksportowe już bez konieczności kontroli ze strony singapurskich służb weterynaryjnych – wystarczy złożenie odpowiedniej aplikacji – mówi Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.

AVA to instytucja podlegająca Ministerstwu Rozwoju Singapuru (Ministry of National Development) – instytucja ta odpowiada za procesy związane z eksportem i importem żywności, a także ustala i kontroluje procedury związane z bezpieczeństwem żywności sprzedawanej przez Singapur za granicę oraz importowanej do tego kraju. Polskie mięso drobiowe musiało spełnić wszystkie wymogi polityki bezpieczeństwa „od pola do stołu”, aby możliwe było uruchomienie eksportu.

Ponadto warto zauważyć, iż ważną częścią sektora turystycznego w Singapurze są tzw. podróże kulinarne. Ten niewielki kraj słynie ze zróżnicowanej i bogatej w smaki kuchni, której kluczową pozycją jest właśnie mięso drobiowe. Cieszę się, że polskie mięso drobiowe trafi na tamtejsze stoły. Dane dotyczące spożycia drobiu w Singapurze w 2016 roku wskazują, że jest to 35 kg na osobę rocznie. W kategorii „żywność” wynik ten bije jedynie spożycie ryżu, które wynosi 47 kg na osobę rocznie. Należy przy tym podkreślić, iż warunkiem eksportu mięsa drobiowego na rynek Singapuru jest posiadanie właściwego certyfikatu halal. Ma to kluczowe znacznie w kontekście toczącej się dyskusji nt. ograniczenia możliwości prowadzenia ubojów religijnych w naszym kraju
– dodaje Łukasz Dominiak.