Od lewej: Łukasz Dominiak – Dyrektor Generalny KRD-IG, Jim Sumner – Prezydent IPC, Aleksandra Porada – ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii KRD-IG

W dniach 15-17 września w chińskim mieście Nankin odbył się drugi w tym roku zjazd Międzynarodowej Rady Drobiarstwa (IPC) – organizacji zrzeszającej kraje będące światowymi liderami w produkcji mięsa drobiowego. Po raz pierwszy w wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej (KRD-IG), która w trakcie sesji plenarnej została oficjalnie przyjęta w poczet członków stowarzyszenia. To duże wyróżnienie dla rodzimego sektora drobiarskiego.

IPC została powołana aby rozwijać i zacieśniać relacje między czołowymi producentami oraz stowarzyszeniami drobiarskimi z całego świata, a także reprezentować globalne interesy branży drobiarskiej w kontaktach ze Światową Organizacją Zdrowia Zwierząt (OIE), Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz  Światową Organizacją Zdrowia (WHO). Organizacje te konsultują z IPC m.in. kwestie związane ze zdrowiem oraz dobrostanem zwierząt, by wspólnie definiować najlepsze rozwiązania oraz kierunki rozwoju sektora drobiarskiego na świecie. Dzięki regularnym spotkaniom i debatom, realny wpływ na te decyzje mają wszyscy członkowie IPC.

KRD-IG pozostawała w kontakcie z IPC już od dłuższego czasu. Jim Sumner, prezydent organizacji, w 2016 roku przybył do Polski ze specjalna prelekcją z okazji 25-lecia KRD-IG. Cieszymy się, że współpraca ta została ostatecznie sformalizowana  i że członkowie IPC jednogłośnie przyjęli nas do swojego grona. Ta decyzja świadczy o tym, że działania polskiej branży drobiarskiej są dostrzegane i doceniane na arenie międzynarodowej, a polscy eksperci postrzegani są jako kompetentni specjaliści, zdolni służyć radą w kwestiach dotyczących funkcjonowania światowego rynku drobiarskiego. Można powiedzieć, że przyjęcie naszej Izby do IPC to dla rodzimej branży wejście na wyższy, globalny poziom stosunków międzynarodowych. Jestem przekonany, że ten sukces przyczyni się do nawiązania kolejnych cennych relacji i będzie miał realny wpływ m.in. na zwiększenie eksportu polskiego drobiu na zagraniczne rynki. Wierzę, że współpraca z IPC będzie bardzo owocna zarówno dla Polski, jak i dla innych krajów – komentuje Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny KRD-IG reprezentujący organizację podczas Zjazdu Ogólnego IPC.

Członkostwo w IPC to szansa na wymianę opinii z wybitnymi ekspertami sektora drobiarskiego z całego świata, dzielenie się inspirującymi pomysłami oraz bieżącą aktualizację wiadomości o najnowszych trendach i zmianach w branży. Podczas Zjazdu Ogólnego poruszonych zostało wiele istotnych dla rozwoju globalnego drobiarstwa kwestii. W perspektywie działań zmierzających do wznowienia eksportu polskiego drobiu do Chin, które KRD-IG cały czas podejmuje, niezwykle cenne okazały się prelekcje dotyczące specyfiki azjatyckiego rynku, jak również kuluarowe rozmowy z przedstawicielami chińskich organizacji branżowych. Wierzę, że wiedza zdobyta podczas spotkania pozwoli nam jeszcze efektywniej ubiegać się o otwarcie nowych rynków dla polskiego drobiu, zlokalizowanych nie tylko w Azji – stwierdza Aleksandra Porada, ekspert ds. Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, również obecna na Zjeździe Ogólnym IPC reprezentantka KRD-IG.

Zjazd Ogólny IPC trwał trzy dni i obejmował liczne prelekcje i debaty dotyczące funkcjonowania światowego rynku drobiarskiego, ze szczególnym naciskiem na Azję. Rupert Claxton z GIRA Consulting przedstawił prezentację dotyczącą spożycia białka zwierzęcego w Azji, koncentrując się na aktualnych trendach oraz wyzwaniach branży. Przegląd aktualnej sytuacji światowego przemysłu drobiarskiego ze szczególnym uwzględnieniem Chin poprowadził Chenjun Pan z Rabobank. Innymi poruszanymi tematami były nowoczesne modele zakupowe kształtujące zachowania współczesnych konsumentów w Azji oraz wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa produkcji i zrównoważonego rozwoju.