18 lipca 2018 r. miało miejsce pierwsze wspólne posiedzenie dwóch Zespołów Parlamentarnych, tj.: ds. rozwoju drobiarstwa jako strategicznej gałęzi polskiej gospodarki oraz ds. polsko-japońskiej współpracy gospodarczej. W spotkaniu, poza posłami, uczestniczyli przedstawiciele Ambasady Japonii, administracji rządowej, a także reprezentanci kluczowych podmiotów zaangażowanych w polsko-japońską wymianę handlową w obszarze drobiarstwa.
Spotkanie miało istotne znaczenie w kontekście podpisanej w dniu 17 lipca 2018 r. umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Japonią. Dzięki porozumieniu powstanie największa strefa wolnego handlu na świecie, z rynkami obejmującymi w sumie ponad 600 mln konsumentów. W wydarzeniu tym również polscy producenci drobiu dostrzegają szansę na szerszą współpracę z Japonią w zakresie sprzedaży mięsa drobiowego i jego przetworów, a także cenionego na tamtejszym rynku produktu luksusowego, tzn. puchu i pierza.
Japonia, podobnie jak Unia Europejska, stawia swoim partnerom niezwykle wysokie wymagania pod względem jakości produktów spożywczych. Każdego roku na tamtejszy rynek trafia około miliona ton drobiu. Biorąc pod uwagę fakt, iż Polska jest jednym z liderów eksportu mięsa drobiowego w UE, a nasze produkty oferują najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa żywności, Japonia jawi się nam jako naturalny kierunek rozwoju wymiany handlowej – mówi Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej. Równolegle Polska stale umacnia się w obszarze eksportu puchu i pierza na rynek japoński. Do kraju Kwitnącej Wiśni wysyłamy towar najwyższej jakości. Polski puch ma tam status towaru ekskluzywnego ­– dodaje Łukasz Dominiak.
KRD-IG od 2009 roku rozwija system certyfikacji polskiego puchu i pierza. System ten został usprawniany m.in. poprzez wprowadzenie audytów producentów. To pozwala na utrzymanie najwyższych standardów rodzimej produkcji. W ubiegłym roku KRD-IG wydało 106 takich certyfikatów.
Podsumowując spotkanie, I Sekretarz Ambasady Japonii Kenta Ikeda zadeklarował dążenie do rozwoju współpracy z Polską, zwrócił uwagę na potencjał wypromowania w Japonii silnych polskich marek zarówno na rynku mięsa i przetworów drobiowych, jak i w segmencie puchu i pierza. Zachęcił ponadto przedstawicieli polskiej branży drobiarskiej do mocnej promocji produktów na rynku japońskim pod wspólnym brandem.