CZY WOLNO ROSNĄCE BROJLERY SĄ LEPSZE?

Poprawianie stosowanych metod genetycznego doskonalenia oraz chowu i żywienia, radykalnie poprawiło szybkość, z jaką dzisiejsi producenci mogą pozyskiwać na dużą skalę mięso drobiowe.

Czytaj więcej