Japonia perspektywicznym rynkiem dla polskiego drobiarstwa

18 lipca 2018 r. miało miejsce pierwsze wspólne posiedzenie dwóch Zespołów Parlamentarnych, tj.: ds. rozwoju drobiarstwa jako strategicznej gałęzi polskiej gospodarki oraz ds. polsko-japońskiej współpracy gospodarczej

Czytaj więcej