Przez najbliższych dwanaście lat wzrost produkcji drobiu w państwach Unii Europejskiej znacząco zwolni. Do roku 2030 średni roczny wzrost produkcji mięsa drobiowego we wszystkich państwach wyniesie średnio 0,3 procent rocznie – wynika z najnowszych prognoz Komisji Europejskiej. To bardzo istotny spadek jeśli wziąć pod uwagę fakt, że w minionych dziesięciu latach produkcja drobiu w Europie rosła średnio o 2,5 procent. Konsumpcja mięsa drobiowego w UE wynosi średnio 24 kilogramy na mieszkańca (jest to znacznie niższa wartość niż w Polsce gdzie – według niektórych szacunków konsumpcja drobiu zbliża się już do 31 kilogramów). Zgodnie z prognozami ekspertów Unii Europejskiej konsumpcja drobiu na Starym Kontynencie będzie rosła jeszcze wolniej niż produkcja bo jedynie o 0,2 procent rocznie (zgodnie z szacunkami w 2030 roku konsumpcja ma wynieść w UE 24,8 kg na głowę). Dla poprawy nastrojów producentom mięsa można dodać, że Komisja Europejska szacuje, że popyt na mięso w krajach pozaeuropejskich będzie rósł. W 2030 roku globalny popyt za import mięsa drobiowego ma przekroczyć 17 milionów ton rocznie. Największe wzrosty zapotrzebowania na dostawy drobiu mają pochodzić z następujących państw: Wietnamu, Filipin, Chin, Afryki Południowej, Ghany oraz Beninu.

Źródło: KIPDIP