Dobra ściółka a poziom dobrostanu brojlerów kurzych

Mając na uwadze dobrostan ptaków hodowlanych oraz wysoką jakość produktów pochodzenia zwierzęcego, producenci drobiu muszą dbać o to, by warunki bytowe ptaków były ściśle związane z ich naturalnymi potrzebami

Czytaj więcej