DROŻSZY ODCHÓW WOLNO ROSNĄCYCH KURCZĄT

Coraz lepsze stosowane metody genetycznego doskonalenia oraz chowu i żywienia drobiu, radykalnie poprawiło szybkość, z jaką dzisiejsi producenci mogą pozyskiwać na dużą skalę mięso drobiowe.

Czytaj więcej