Choroby okresu wychowu kur – część XIX choroby wywoływane przez pierwotniaki

TOKSOPLAZMOZA toxoplasmosis, RZESISTNICA (trichomonadoza, trichomonadosis),HISTOMOHNADOZA (czarna główka, histomonadosis, typhlohepatitis, black haed)

Czytaj więcej