Wpływ hałasu na wyniki produkcyjne i jakość mięsa drobiowego

Hałas jest jednym z najbardziej uciążliwych czynników środowiskowych skutkujących trudnymi do oszacowania stratami w dobrostanie zwierząt

Czytaj więcej