Opłacalność ekologicznego systemu chowu drobiu rzeźnego

Produkcja żywca rzeźnego w systemie chowu ekologicznego wynosi ok. 4,0% całej produkcji zwierząt rzeźnych w Polsce.

Czytaj więcej