Choroby okresu wychowu kur – część XIV choroby metaboliczne

KRZYWICA (rachitis), peroza (perosis) – chondrodystrofia

Czytaj więcej