Alternatywne źródła białka w żywieniu drobiu

Rozwój w Europie, ekologicznej produkcji drobiu, zwiększy wykorzystanie lokalnych zasobów paszowych i ograniczy import białkowej paszy z krajów pozaeuropejskich

Czytaj więcej