Komisarz UE ds. rolnictwa Phil Hogan zakończył na Bliskim Wschodzie misję gospodarczą z udziałem Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej. Jak się okazuje, spotkania z przedstawicielami administracji publicznej oraz sektora spożywczego Arabii Saudyjskiej i Iranu, mają kluczowe znaczenie w kontekście planowanych w Polsce zmian legislacyjnych, zakładających radykalne ograniczenie uboju rytualnego, postrzeganych przez KRD-IG jako istotne zagrożenie dla rozwoju rodzimego drobiarstwa. Równolegle do bliskowschodniej misji UE i KRD-IG w Warszawie prowadzone były rozmowy ministrów rolnictwa Polski i Iraku, dotyczące m.in. otwarcia irackiego rynku na polski drób.

Zakończona 13 listopada Misja Wysokiego Szczebla Komisarza UE ds. rolnictwa Phila Hogana z udziałem Dyrektora Generalnego KRD-IG Łukasza Dominiaka, objęła serię spotkań w Rijadzie i Teheranie. Ich celem było omówienie perspektyw otwarcia rynków bliskowschodnich na unijny drób, a także analiza globalnych wyzwań dla sektora. Ważny punkt wizyty w Rijadzie stanowiły m.in. rozmowy z przedstawicielami władz weterynaryjnych Arabii Saudyjskiej. Spotkania w Teheranie były dodatkowo okazją do zdobycia unikalnych informacji o branży drobiarskiej w Iranie.

Rynki Bliskiego Wschodu, w tym Arabia Saudyjska i Iran są dla rodzimego drobiarstwa ważne i perspektywiczne. Ich potencjał powinien być w przyszłości wykorzystany przez polskich eksporterów, w przeciwnym wypadku nasze miejsce zajmie ktoś inny – mówi Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny KRD-IG. Dynamiczny wzrost produkcji drobiu w Polsce musi iść w parze z pozyskiwaniem nowych rynków zbytu. Jeśli to nie nastąpi, ten ważny obszar rodzimej gospodarki może czekać recesja. Mam nadzieję, że polski sektor drobiarstwa otrzyma w tym zakresie niezbędne wsparcie ze strony Rządu RP. Niestety w chwili obecnej toczą się prace nad radykalnym ograniczeniem uboju religijnego w Polsce. Jeśli taki przepis wejdzie w życie oznacza to praktycznie zamknięcie możliwości eksportu na chłonne i perspektywiczne rynki krajów Bliskiego oraz Dalekiego Wschodu – dodaje Łukasz Dominiak.

Kwestie możliwości zakupu unijnego mięsa drobiowego były głównym tematem rozmów uczestników misji z zainteresowanymi współpracą przedsiębiorcami irańskimi. Poprzedzone zostały one konferencją, omawiającą rynek rolno-spożywczy w Iranie, w tym strukturę produkcji drobiu w tym kraju oraz perspektywy dalszego rozwoju rynku. Uczestnicy spotkań zwiedzali również irański zakład przetwórstwa mięsa i drobiu, aby w pełni zapoznać się z systemami produkcji i pogłębić analizę sytuacji rynkowej.
Misja w Rijadzie i Teheranie zbiegła się w czasie ze spotkaniem ministrów rolnictwa Polski i Iraku – Krzysztofa Jurgiela z Falahem Hassanem Zaidanem, który przebywał w Polsce w ramach oficjalnej wizyty. Rozmowy Polska-Irak miały na celu rozwój współpracy w sektorze rolnictwa, a więc otwarcie rynku irackiego na polski drób i wołowinę, a także odpowiedź na zainteresowanie Iraku polskimi innowacjami w rolnictwie.

Dostęp do rynków państw Bliskiego Wschodu to duża szansa dla polskiej produkcji drobiarskiej. Jednakże należy mieć na względzie fakt, iż rynki te są szczególne ze względu na wymagania, związane z kwestiami religijnymi.

Spotkania w Rijadzie i Teheranie w ramach misji gospodarczej były okazją do analizy globalnych kwestii istotnych dla branży, takich jak występowanie grypy ptaków na świecie, otwarcie rynku Afryki Południowej dla europejskiego drobiu, czy aspiracji Brazylii do eksportu większej ilości drobiu na rynek UE.