Wpływ jakości paszy na funkcję przewodu pokarmowego brojlerów

Jelito współczesnego kurczaka musiało dostosować się do olbrzymich zmian w wyniku intensywnej selekcji kur nieśnych na liczbę znoszonych jaj bądź na przyspieszenie tempa wzrostu mięsnych kurcząt

Czytaj więcej