Systemy ogrzewania kurnika i ich wpływ na wyniki produkcyjne drobiu

Ptaki, w odróżnieniu od innych zwierząt gospodarskich, mają większą powierzchnię ciała w stosunku do masy, co w przypadku nieprawidłowych warunków utrzymania powoduje szybką utratę ciepła przez organizm

Czytaj więcej