Produkcja gazów szkodliwych w chowie kurcząt brojlerów

Aby zwiększyć produkcyjność ptaków (co wiąże się także ze wzrostem zysków ekonomicznych), należy optymalizować mikroklimat budynku inwentarskiego

Czytaj więcej