Badania naukowe nad jakością jaj i ich leczniczych właściwości

Dzięki badaniom nad systemami żywienia i chowu, wdrożono nowe technologie, poprawiające wydajność kur i jakość jaj

Czytaj więcej