Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza (KRD-IG) zarekomendowała zakładom drobiarskim, które prowadzą wysyłkę drobiu, jaj, czy piskląt do Czech tymczasowe pobieranie próbek w kierunku pałeczek Salmonella z każdej partii produktów i zwierząt wysyłanych na tamtejszy rynek. Jednocześnie Izba zapewnia, że polski system kontroli jest zgodny ze standardami Unii Europejskiej i zapewnia konsumentom bezpieczeństwo.

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza jako największa organizacja branżowa, reprezentująca interesy polskich producentów drobiu, zarekomendowała zakładom drobiarskim, które prowadzą wysyłkę mięsa drobiowego (zarówno świeżego jak i mrożonego) oraz jego produktów, a także jaj czy piskląt do Republiki Czeskiej, tymczasowe pobieranie próbek w kierunku pałeczek Salmonella z każdej partii produktów i zwierząt wysyłanej do Czech.

Działanie to ma na celu przyniesie długofalowych pozytywnych efektów w postaci udowodnienia stronie czeskiej, że polski drób w momencie wysyłki spełnia wymogi bezpieczeństwa, w tym braku obecności Salmonelli.

Jednocześnie KRD-IG zapewnia, że aktualnie realizowane, zgodne z przepisami, działania kontrolne są w pełni wystarczające dla utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa produktów drobiowych, trafiających na rynki zagraniczne. Rekomendacja Izby została wystosowana w związku z niekorzystnym rozwojem sytuacji w relacjach handlowych pomiędzy Polską a Republiką Czeską.

Jednocześnie, KRD-IG zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim opiniom, dotyczącym potencjalnie niewłaściwej jakości mikrobiologicznej drobiu z Polski, wynikającej z rzekomego braku skutecznych rozwiązań systemowych, dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem polskiego mięsa i produktów drobiowych.